CORONAVIRUS

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn gewoon open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u een afspraak op onze praktijk heeft en er wijzigt de komende tijd iets in uw gezondheid waardoor u één of meer van de onderstaande vragen met ‘ja’ moet beantwoorden dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u korter dan twee weken geleden genezen van corona?
  • Heeft u één of meerdere symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38º C)
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden meet deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn staat er direct na de voordeur een dispenser met handalcohol. U wordt dringen verzocht daarmee uw handen te desinfecteren. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken als mobiele telefoons niet meer aar te raken. In de wachtkamer en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1.5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

U kan er van op aan dat onze teamleden alle hygiëne maatregelen strikt naleven.
Nog wat extra aanwijzingen:
  • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  • Volg de aanwijzingen van onze teamleden op.
  • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
  • Verlaat na uw behandeling en het maken van een vervolgafspraak zo spoedig mogelijk de praktijk. Volg daarbij de route aanduidingen (Naar binnen door de voordeur, naar buiten door de achterdeur)
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut uw mond laten spoelen
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.